Peder Balke (1804-1887)
Stedtind, 1861
Olje på plate, 34 x 26 cm

English

Peder Balke fikk lite anerkjennelse i sin samtid og var glemt som maler før hans navn dukket opp igjen i forbindelse med en presentasjon av «glemte kunstnere» under Norges Jubileumsutstilling i Kristiania i 1914. I de senere årene har hans kunst fått stadig mer oppmerksomhet, og det har blitt arrangert flere større utstillinger, også i utlandet, med visningene på National Gallery London i 2014 og The Metropolitan Museum i New York i 2017 som foreløpige høydepunkter.

Fra sitt utgangspunkt som håndverksmaler fra Hedmark med påfølgende kunstutdannelse fra Europa utviklet Balke etter hvert en helt særegen malemåte som var godt egnet til å uttrykke det dramatiske i den norske naturen. Hvit bunn ble dekket med mørk farge som han strøk utover og fordrev med pensel, tøybiter eller palettkniv – og noen ganger med fingrene.

Balke var en av de første norske kunstnerne som besøkte Nord-Norge. Reisen nordover helt til Nordkapp i 1832 gjorde et uutslettelig inntrykk på ham og han bearbeidet disse inntrykkene i en rekke malerier resten av livet. Disse verkene er ofte i et lite format med en begrenset fargeskala og er slående originale for sin tid. I dette maleriet fra Gards samling gjør hans maleteknikk at det norske «nasjonalfjellet» Stetinden i Narvik synes å reise seg rett opp av havet.

Den franske kong Louis Philippe, som selv hadde vært i Nord-Norge, bestilte i 1846 en serie bilder med norske motiver fra Balke. Kongen ble avsatt under Februarrevolusjonen i 1848 og måtte flykte til London, dermed ble bestillingen kansellert, men skissene henger i dag i en egen avdeling i Louvre.

Balke er også husket for sitt samfunnsengasjement for de svakerestilte i samfunnet og sto blant annet bak byggingen av arbeiderstrøket «Balkeby» i Oslo.

Utstilt: Kunstnerforbundet 1980, kat.nr. 33

 

Peder Balke (1804-1887)

Stedtind, 1861

Oil on board, 34 x 26 cm

 

Peder Balke received little recognition among his contemporaries and was all but forgotten until he was rediscovered at the presentation of forgotten Norwegian artists at the 1914 Jubilee Exhibition in Kristiania (Oslo) which marked the centennial anniversary of the 1814 constitution. The interest in his art has continued to grow and has been presented at several major exhibitions, not only in Norway but also internationally. The exhibitions at National Gallery London in 2014 and The Metropolitan Museum of Art in New York in 2017 being highlights.

From his starting point as a craftsman from rural Hedmark who later received an art education Balke evolved an original way of painting, well suited to expressing the drama of Norwegian nature. A white canvas was covered with dark colour, which he would manipulate using a brush, pieces of cloth or a palette knife – and sometimes his fingers.

Balke was one of the first Norwegian artists to visit the North of Norway when he travelled to the North Cape in 1832. The experience made a lasting impression on him, and he would work with motifs from the north for the rest of his life. The later works, often in a small format and using a limited range of colours, are strikingly original. In this wonderful painting from the Gard Collection Balke’s unique technique makes it seem as if the mountain Stedtinden at Narvik is rising straight from the sea.

The French King Louis Philippe, who had visited the north of Norway, ordered a series of works with Norwegian motifs from Balke in 1846. When the king was deposed during the February Revolution in 1848 and fled to London, the order was cancelled, but the sketches can still be seen in the Louvre in Paris.

Peder Balke is also remembered for his social engagement and efforts to improve the conditions for the disadvantaged, notably by arranging the building of a working-class housing estate called “Balkeby” in Christiania (Oslo).

 

Exhibitions:

Kunstnerforbundet, Oslo 1980, cat.no. 33

Top