Image needed

Matthias Stoltenberg (1799-1871)
Torshov gård, Vang, jeger med hund, 1856
Olje på plate, 32 x 52 cm

English

Matthias Stoltenberg var fra Tønsberg. Hans far var Eidsvollsmann og hadde nok tenkt at sønnen skulle bli embedsmann, men da gutten ble døv som følge av skarlagensfeber bare ti år gammel ble planene endret. Unge Matthias ble isteden sendt til Danmark hvor han fikk tegneundervisning i København og også gikk i snekkerlære.

Stoltenberg ville bli portrettmaler, han tenkte nok at det kunne være en sikker inntektskilde. Hans portretter er i stil med danske portretter fra tiden, den såkalte danske gullalder. Det er særlig hans vakre barneportretter som er kjent i dag. Stoltenberg var også en dyktig landskapsmaler, og landskapene hans har mange sjarmerende detaljer.

Fra 1854 slo han seg ned i Vang i Hedmark hvor han bodde de siste årene av sitt liv på gården Disen. Han ønsket å livnære seg som maler, men måtte nok også spe på inntektene med snekkerarbeid og var lokalt kjent som «Mathias finsnikker».

Her har han avbildet gården Torshov i Vang og det skal være den lokale dyrlegen, Vincent Stoltenberg Steen, som er jegeren med hunden vi ser i forgrunnen.

Sammen med blant annet Peder Balke er Stoltenberg en av de glemte norske kunstnerne som ble gjenoppdaget i forbindelse med Jubileumsutstillingen i Kristiania 1914. I dag er han representert med verk i flere offentlige samlinger.

 

Matthias Stoltenberg (1799-1871)

Torshov Farm, Vang, a Hunter and his Dog, 1856

Oil on board, 32 x 52 cm

 

Matthias Stoltenberg was born in Tønsberg. His father was one of the representatives at Eidsvoll when the Norwegian Constitution was ratified in 1814, and he had probably expected his son to follow in his footsteps as a public official. Tragically, the boy lost his hearing when he was only 10 years old, after falling ill with scarlet fever. The young Matthias was then sent to Denmark where he was educated in drawing and apprenticed to a carpenter.

Stoltenberg plan was to become a portrait painter, probably thinking that this could secure him an income. His portraits are in the style of contemporary Danish portraits of the time, the so-called Golden Age of painting in Denmark. His beautiful portraits of children are particularly cherished today. Stoltenberg was also an accomplished landscape painter, and his landscapes are full of charming details.

In 1854 he settled at Vang in Hedmark where he spent the last years of his life at the farm Disen. He wanted to earn his living as a painter, but he had to supply his income doing carpentry and was known locally as “Mathias Carpenter”.

In this charming painting from the Gard Collection, Stoltenberg has depicted the farm Torshov at Vang, and the hunter with the dog in the foreground is said to be the local veterinary, Vincent Stoltenberg Steen.

Matthias Stoltenberg is one of the forgotten Norwegian artists who were rediscovered at the 1914 Jubilee Exhibition in Kristiania (Oslo) which marked the centennial anniversary of the 1814 constitution. Today he is represented in many public and private collections.

Top