Hans Heyerdahl (1857-1913)
Adam og Eva drives ut av Paradiset
Olje på lerret, 136 x 94,5 cm

English

Allerede som tyveåring ga Hans Heyerdahl seg i kast med den første og største versjonen av dette motivet, det tilhører i dag Nasjonalmuseet i Oslo. Gards maleri er et av i alt fire kjente utgaver av motivet Adam og Eva. Motivet vakte oppmerksomhet i samtiden og på Verdensutstillingen i Paris i 1878 vant Heyerdahl tredjepremie.

Den bråmodne unge kunstneren var født i Sverige, men vokste opp i Drammen. Etter studier i Kristiania gikk ferden videre til München. Motivet Adam og Eva tok han opp allerede under studietiden ved kunstakademiet i München. Dette er et av de tidligste store aktmalerier vi kjenner av en norsk kunstner og bildet er anerkjent som et av Münchenskolens viktigste verk i norsk kunst.

Münchentradisjonen hadde røtter i malemåten og motivene til renessansen og barokkens store mestere, og historiemaleriet var en viktig sjanger. Den gammelmesterlige stilen ble kombinert med det moderne historiemaleriet og målet var at motivet skulle gripe publikum som et historisk dokument. Dette passet naturalisten og figurmaleren Heyerdahl godt. Vi ser det i Adam og Eva, hvor de to er fremstilt som vanlige mennesker i en følelsesmessig intens situasjon, den eneste nøkkelen til å tyde motivet er slangen som slynger seg nede i bildets venstre del.

 

Hans Heyerdahl (1857-1913)

The Expulsion from Paradise

Oil on canvas, 136 x 94,5 cm

 

Hans Heyerdahl was only twenty years old when he started working on the first, and the largest, version of this painting which today belongs to the National Museum in Oslo.

Gard’s painting is one of four versions of the motif. The work attracted attention and at the third Paris World’s Fair (Exposition Universelle) in 1878 Heyerdahl won the third price for painting.

The precocious young artist was born in Sweden but was raised in Drammen in Norway. After studies in Kristiania (Oslo) he continued his education in Munich where he started working on the subject of Adam and Eve during his time as a student at the Art Academy. This is one of the largest early nude paintings we know from the hands of a Norwegian artist, and The Expulsion of Paradise is referred to as one of the most important works from the Munich School in Norwegian art.

The Munich tradition was based on the style and the motifs of the great masters of the Renaissance and the Baroque, and history painting was one of the most important genres. The old master style was combined with modern history painting, aiming at a combination that would touch the audience as if it was a real historical document. This was well suited to the talents of the Naturalist figure painter Heyerdahl and we see the combination at work in The Expulsion of Paradise; Adam and Eve are portrayed as two ordinary human beings in an emotional moment, the only real key to understanding the picture is the snake slithering across the left side of the painting.

Top