Betty Kalomiri

Betty Kalomiri Betty Kalomiri

Claims Executive

TEL work+30 211 198 3657
MOB cell+30 697 449 3257
@ PiraeusClaims Athens