Claims Piraeus

Sort by:
Seniority Name

Themis Ploumidakis

Themis Ploumidakis

Senior Manager

TEL work+30 211 198 3652
MOB cell+30 694 624 4965
@ PiraeusClaims Piraeus

Dominic Hurst

Hurst Dominic

Senior Claims Adviser, Lawyer

TEL work+30 211 198 3660
MOB cell+30 694 972 3460
@ PiraeusClaims Piraeus

Sarah Hamon-Mathiopoulou

Hamon-Mathiopoulou Sarah

Senior Lawyer

TEL work+30 211 198 3661
MOB cell+30 693 683 5210
@ PiraeusClaims Piraeus

Dimitris Giginis

Dimitris Giginis

Senior Claims Executive

TEL work+30 211 198 3655
MOB cell+30 698 103 1386
@ PiraeusClaims Piraeus

Alexandra Chatzimichailoglou

Chatzimichailoglou Alexandra

Senior Claims Adviser, Lawyer

TEL work+30 211 198 3653
MOB cell+30 697 412 0812
@ PiraeusClaims Piraeus

John Balaouras

Balaouras John

Claims Executive

TEL work+30 211 198 3654
MOB cell+30 693 246 7992
@ PiraeusClaims Piraeus

Zoi - Maria Sofronidou

Sofronidou Zoi - Maria

Lawyer

TEL work+30 211 198 3667
MOB cell+30 698 075 3092
@ PiraeusClaims Piraeus

Irene Anastassiou

Anastassiou Irene

Senior Lawyer

TEL work+30 211 198 3663
MOB cell+30 694 880 9789
@ PiraeusClaims Piraeus

Danae Pispini

Danae Pispini

Lawyer

TEL work+30 211 198 3658
MOB cell+30 694 781 6383
@ PiraeusClaims Piraeus

Christina Tsouni

Christina Tsouni

Claims Executive

TEL work+30 211 198 3656
MOB cell+30 694 732 2230
@ PiraeusClaims Piraeus

Frode Fugelsnes

Fugelsnes Frode

Senior Lawyer

TEL work+30 211 198 3662
MOB cell+30 693 657 0700
@ PiraeusClaims Piraeus

Betty Kalomiri

Betty Kalomiri

Claims Executive

TEL work+30 211 198 3657
MOB cell+30 697 449 3257
@ PiraeusClaims Piraeus

Dimitris Valavanis

Dimitris Valavanis

Claims Executive, Lawyer

TEL work+30 211 198 3659
MOB cell+30 697 004 6247
@ PiraeusClaims Piraeus

Kleia Kokkini

Kokkini Kleia

Claims Executive, Lawyer

TEL work+30 211 198 3665
MOB cell+30 694 478 0026
@ PiraeusClaims Piraeus