Rate this article:  

Registrerte forsikringsagentforetak


Assuranceforeningen Gard - gjensidig -

Gard Marine & Energy Limited

og

Gard P. & I. (Bermuda) Ltd


1. Følgende forsikringsagentforetak er registrert for Assuranceforeningen Gard -gjensidig-:

a) Forsikringsagentforetakets navn: Gard AS

b) Administrerende direktør: Rolf Thore Roppestad

c) Besøksadresse Kittelsbuktveien 31, NO- 4836 Arendal:
Postadresse: P.O. Box 789 Stoa, NO- 4809 Arendal, Norway
Organisasjonsnummer: 982 132 789

d) Gard AS utøver virksomhet i følgende land:
- Norge, Gard AS
- Sverige, Gard (Sweden) AB
- Finland, Oy Gard (Baltic) AB
- Hellas, Gard (Greece) Ltd
- England, Gard (UK) Limited
- Hong Kong, Gard (HK) Ltd
- USA, Gard (North America) Inc
- Japan, Gard (Japan) K.K.

e) Tilsynsmyndighet: Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 OSLO, Norway 

2. Følgende forsikringsagentforetak er registrert for Gard Marine & Energy Limited:

a) Forsikringsagentforetakets navn: Gard AS

b) Administrerende direktør: Rolf Thore Roppestad

c) Besøksadresse Kittelsbuktveien 31, NO- 4836 Arendal:
Postadresse: P.O. Box 789 Stoa, NO- 4809 Arendal, Norway
Organisasjonsnummer: 982 132 789

d) Gard AS utøver virksomhet i følgende land:
- Norge, Gard AS
- Sverige, Gard (Sweden) AB
- Finland, Oy Gard (Baltic) AB
- Hellas, Gard (Greece) Ltd
- England, Gard (UK) Limited
- Hong Kong, Gard (HK) Ltd
- USA, Gard (North America) Inc
- Japan, Gard (Japan) K.K.

e) Tilsynsmyndighet: Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 OSLO, Norway 

2. Følgende forsikringsagentforetak er registrert for Gard P. & I. (Bermuda) Ltd:

a) Forsikringsagentforetakets navn: Gard AS

b) Administrerende direktør: Rolf Thore Roppestad

c) Besøksadresse Kittelsbuktveien 31, NO- 4836 Arendal:
Postadresse: P.O. Box 789 Stoa, NO- 4809 Arendal, Norway
Organisasjonsnummer: 982 132 789

d) Gard AS utøver virksomhet i følgende land:
- Norge, Gard AS
- Sverige, Gard (Sweden) AB
- Finland, Oy Gard (Baltic) AB
- Hellas, Gard (Greece) Ltd
- England, Gard (UK) Limited
- Hong Kong, Gard (HK) Ltd
- USA, Gard (North America) Inc
- Japan, Gard (Japan) K.K.

e) Tilsynsmyndighet: Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 OSLO, Norway

3. Gard AS driver grenseoverskridende virksomhet til følgende EU/EØS land:

- Sverige
- Finland
- Danmark
- Tyskland
- Nederland
- Belgia
- England
- Hellas
- Frankrike
- Italia
- Spania
- Polen
- Luxembourg
- Portugal
- Malta