Claims Tokyo

Sort by:
Seniority Name

Masamichi Yokoyama

Yokoyama Masamichi

Senior Manager

TEL work+81 3 5537 7280
MOB cell+81 80 3546 5062
@ Tokyo

Tatsuya Funatsu

Funatsu Tatsuya

Claims Executive

TEL work+81 3 5537 7285
MOB cell+81 80 4939 9488
@ Tokyo

Yoshio Imaizumi

Imaizumi Yoshio

Claims Executive

TEL work+81 3 5537 7284
MOB cell+81 80 3585 5933
@ Tokyo

Asami Kazama

Kazama Asami

Claims Executive

TEL work+81 3 5537 7286
MOB cell+81 80 4201 9314
@ Tokyo

Hiroko Suzue

Suzue Hiroko

Claims Executive

TEL work+81 3 5537 7283
MOB cell+81 80 4142 9718
@ Tokyo