Claims Athens

Sort by:
Seniority Name

Themis Ploumidakis

Themis Ploumidakis

Senior Manager

TEL work+30 211 198 3652
MOB cell+30 694 624 4965
@ PiraeusClaims Athens

Dominic Hurst

Hurst Dominic

Senior Claims Adviser, Lawyer

TEL work+30 211 198 3660
MOB cell+30 694 972 3460
@ PiraeusClaims Athens

Alexandra Chatzimichailoglou

Chatzimichailoglou Alexandra

Senior Claims Adviser, Lawyer

TEL work+30 211 198 3653
MOB cell+30 697 412 0812
@ PiraeusClaims Athens

Dimitris Giginis

Dimitris Giginis

Senior Claims Executive

TEL work+30 211 198 3655
MOB cell+30 698 103 1386
@ PiraeusClaims Athens

Sarah Hamon-Mathiopoulou

Hamon-Mathiopoulou Sarah

Senior Lawyer

TEL work+30 211 198 3661
MOB cell+30 693 683 5210
@ PiraeusClaims Athens

Peggy Lemou

Peggy Lemou

Senior Claims Executive

TEL work+30 211 198 3654
MOB cell+30 694 646 0128
@ PiraeusClaims Athens

Irene Anastassiou

Anastassiou Irene

Senior Lawyer

TEL work+30 211 198 3663
MOB cell+30 694 880 9789
@ PiraeusClaims Athens

Frode Fugelsnes

Fugelsnes Frode

Senior Lawyer

TEL work+30 211 198 3662
MOB cell+30 693 657 0700
@ PiraeusClaims Athens

Betty Kalomiri

Betty Kalomiri

Claims Executive

TEL work+30 211 198 3657
MOB cell+30 697 449 3257
@ PiraeusClaims Athens

Danae Pispini

Danae Pispini

Lawyer

TEL work+30 211 198 3658
MOB cell+30 694 781 6383
@ PiraeusClaims Athens

Christina Tsouni

Christina Tsouni

Claims Executive

TEL work+30 211 198 3656
MOB cell+30 694 732 2230
@ PiraeusClaims Athens

Dimitris Valavanis

Dimitris Valavanis

Claims Executive, Lawyer

TEL work+30 211 198 3659
MOB cell+30 697 004 6247
@ PiraeusClaims Athens

Kleia Kokkini

Kokkini Kleia

Deputy Claims Executive

TEL work+30 211 198 3665
@ PiraeusClaims Athens